Høringsmøte om Nord universitet

Melding fra Steinkjer kommune:

Hei alle sammen,
Som mange av dere er kjent med så vil vi i Steinkjer kommune invitere til HØRINGSMØTE om studiestedsstruktursaken.

En av hensiktene med å invitere til et slikt høringsmøte, i tillegg til å få innspill til høringsuttalelsen, er å få vist fram engasjementet i denne saken.
Vi er derfor avhengig av at mange bidrar til å gjøre møtet kjent og mobilisere slik at vi blir mange deltakere.

Høringsmøtet blir 23. mai kl. 19.00 i Origo på InnoCamp.

Kommunen skal markedsføre møtet i mange kanaler etter hvert, men dette er et varsel til dere slik at dere kan allerede nå kan starte mobiliseringsarbeidet.