Dokumentsenter

dslogo

Drivhuset er et kreativt kjøpesenter som består av ulike men beslektede virksomheter. Idéen ble skapt for at våre kunder skal ha ett kontaktpunkt og ett sted å forholde seg til når oppgaver skal løses. Komplekse utfordringer krever ofte mange aktører på prosjektet. Vi har løst dette gjennom å etablere et senter fyllt av spisskompetanse på mange felt. Ved etableringen i 2004 besto Drivhuset av 6 ulike firma. I dag er vi 20 virksomheter og nær 70 medarbeidere som samarbeider på tvers av faggrensene. Fagfeltene i Drivhuset er fordelt på 3 områder, nemlig visuell kommunikasjon, IT og media samt rådgivning og bemanning.

Ta kontakt for mer informasjon angående Dokumentsenter: [email protected]