Letnes arkitektkontor

letnes

Letnes Arkitektkontor AS ble etablert i 1987 som en direkte videreføring av personlig firma som var etablert i 1977. Kontoret sysselsetter i underkant av ti ansatte, og henter hovedsakelig oppdrag på Innherred.

Bedriften har prosjekterfaring fra de fleste typer bygg:

boliger, boliganlegg
helse- og sosialbygg
forretning
industri
skoler og barnehager
idrettshaller og –anlegg
kulturbygg
kirkebygg

Byggherre har vært; statlige, fylkeskommunale, kommunale, organisasjoner og private.

Kontakt arkitekt Tor Arne Langdal for mer informasjon: 91 32 91 33/ [email protected]