Saxvik

saxvik logo_t

Saxvik Kontorsenter består i dag av 11 ansatte.  Primært leverer vi møbler og kontormaskiner + kasse og bankterminaler. Vi designer også kontormiljøer, møterom, kantiner, auditorier osv. Vi har delt oss i to team, møbel og maskin. Dette har gitt oss større fagkompetanse som kommer kundene våre til nytte.

Nettside: saxvik.no