SINTEF

sintef

Stiftelsen SINTEF er et norsk forskningskonsern som selger forskningsbasert kunnskap og tilhørende tjenester basert på innsikt i teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Det fulle navnet var tidligere «Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole», men etter en vedtektsendring i 2007 er SINTEF organisasjonens fulle navn. Konsernet er Skandinavias største i sin bransje.[trenger referanse] SINTEF er en ikke-kommersiell forskningsstiftelse med datterselskaper. Alt overskudd investeres i laboratorier, vitenskapelig utstyr og ny forskning.

SINTEFs hovedkontor ligger i Trondheim. Konsernet har også ca. 400 ansatte i Oslo. I tillegg har SINTEF mindre kontorer flere andre steder i landet, deriblant på Drivhuset i Steinkjer.

Nettside: www.sintef.no