Tekstilkampanjen​ ​2017

Kampanje laget for tekstilinnsamling høsten​ ​2017

Produsert og levert i fellesskap fra flere av aktørene på Drivhuset i Steinkjer. Holdningskampanjen ble gjennomført av renovasjons aktører i Midt-Norge og i samarbeid med UFF og Fretex. Ved å få inn tekstiler til gjenvinning, får behandlerne til å utnytte 98% av alt som kommer inn. Kastes tekstiler i avfallet avsluttes levetiden til produktet og ressursen er tapt. Målet​ ​med​ ​kampanjen​ ​var​ ​å​ ​få​ ​inn​ ​mer​ ​av​ ​tekstilavfallet​ ​til​ ​tekstilbehandlere​ ​via utplasserte​ ​bokser​ ​i​ ​kommunene.

Resultat fra fornøyd kunde:

For Fretexbeholderne økte innsamling av tekstiler i Midt-Norge med 22,8 % i november og desember måned fra 2016 til 2017.

For både Fretex og UFF økte innsamlingen med 22,9 % i november og desember måned fra 2016 til 2017.

I Steinkjer økte innsamling av tekstiler med 85,9 % i november fra 2016 til 2017 (Fretex).

I 2017 kom det også flere «frie aktører» for innsamling av tekstiler.  Mange ledere, Fretex og UFF, meldte bekymringer om at deres innsamlingmengde derav ville reduseres. Med denne kampanjen skjedde ikke det!

Det har vært enkelt å forholde seg til dere i gjennomføringsfasen. Dere har utført endringer som har skjedd etter våre ønsker raskt. Tusen takk til dere for kreativitet, samarbeidsvilje og godt utviklet materiell til vår kampanje! Morsomt å sette ut et prosjekt til dere. Jeg håper det kan gjentas!

John Olav Skjesol, Steinkjer Kommune

Bilder fra referansecase til kunde.

Kampanjen:

Hva var bestillingen fra kunden?
Holdningskampanje levert på bestilling til Lindseth Reklame og i samarbeid med aktører fra Drivhuset Steinkjer. Bestillingen gjaldt leveranse av en kampanjeprofil, felles uttrykk, valg av virkemidler og rådgiving om bruk av disse.

Hvem lages kampanje for?
10 aktører med ønske om å samle seg om et felles uttrykk for økt fokus på tekstil ut av restavfallet i Midt-Norge. ENVINA, Fias, Fosen Renovasjon, HAMOSInnherred Renovasjon, MNA, NIR, Steinkjer Kommune Renovasjon, SHMIL og Trondheim Renholdsverk i samarbeid med Fretex og UFF om tekstilgjenvinning i Midt-Norge. Hovedkontakt med reklamebyrå var John Olav Skjesol, Avd. Ingeniør enhet Renovasjon, Steinkjer Kommune.

Behovet til kunden?
I dag havner 50% av all tekstil i restavfallet. En av årsakene er at mange tror utslitte sko og tekstiler ikke kan leveres inn. Flere tenker heller ikke over at håndklær, laken og gardiner er gode tekstiler som kan inn til gjenbruk. Vi må endre holdningen og opplyse om at alle slags sko og tekstiler skal leveres i innsamlings boksene, så lenge det er tørt, rent og kommer i lukket pose. Vi må få tekstilen ut av restavfallet og inn til ombruk, reperasjon, omgjøring eller gjenvinning. Dette er et felles miljøansvar. Hvordan får vi kommunisert dette på en enkel og positiv måte til alle i Midt-Norge?

      

For å løse utfordringen og hjelpe kunden var flere samarbeidspartnere fra Drivhuset Steinkjer involvert i totalleveransen:

Lindseth​ ​Reklame: Idè/ konseptutvikling, kommunikasjonsrådgivning, prosjektledelse, kreativ fase, grafisk produksjon og ferdig kampanjeprofil for videre bruk av kunden og alle aktørene. Utforming og konsept / idé resulterte i produksjon av grafisk materiale for å annonsere og skape oppmerksomhet til kampanjesiden høsten 2017. Hver enkelt aktør fikk tilgjengelig samme materiale de kunne bruke etter behov, ønske og etter eget nedslagsfelt.

Smart​ ​Media: Teknisk oppsett av kampanjeside med egen url som alle aktørene kan lenke til. Kampanjeside: https://tekstilgjenvinning.no/

Bård​ ​Svendsen/Ofag /Teksteriet (Tidligere aktør på Drivhuset): ​Tekst og pressemelding for kunde. Pressemelding ved oppstart av kampanjeperioden.

Gidd​ ​Media (nå Camerat): Kreativ fase og foredling av konseptidè til 4 filmer som kan brukes på valgte plattformer (nettsider og sosiale medier). Budskapet og avsendere er med i filmen.

Filmene: