Byggebeslutning for Innovasjonscampus Steinkjer

Drivhuset Steinkjer gleder seg over at det er gjort endelig beslutning om å bygge Innovasjonscampus Steinkjer. – Dette har vi jobbet med i mange år nå, og det er godt å vite at prosjektet skal realiseres, sier Svein Roar Lindseth.

Den 25. januar er det byggestart på tomta på NORD Universitetet der Innovasjonscampus Steinkjer skal bygges. Deler av dagens lokaler skal rives, noe skal bygges om og nybygg skal på plass. – Byggearbeidene omfatter et brutto leieareal på vel 14.000 m2 brutto totalareal (BTA). Av dette utgjør nybygg vel halvparten, dvs ca 7.400 m2 BTA. De øvrige arealene er rehabilitering av eksisterende bygninger. I tillegg kommer Statsbyggs D-bygg, forteller prosjektleder Stein Storsul.

FuglesangDahl fikk hovedentreprisen

Det er mange aktører som blir involvert når man nå setter i gang med byggingen, i tillegg til alle som har vært involvert i forprosjektet.

Her er listen over de som har vært, og skal være involvert:
Byggherre: DH Eiendom AS, prosjektleder Talde prosjektstyring AS
Prosjekterende: Norconsult AS, Praksis arkitekter AS, InCube AS
Bygningsmessig hovedentreprise: FuglesangDahl AS
Rørleggerentreprise: RørTek AS
Ventilasjonsentreprise: GK Nord-Trøndelag AS
Elektroentreprise: Bravida as
Byggautomasjon: GK Innemiljø as
Heisentreprise: Otis Heis as
Storkjøkken: Oslo Storkjøkken as

Konseptet som har utviklet seg i Drivhuset skal videreføres i Innovasjonscampusen. – Vi har leid to etasjer i ett av nybyggene, og har fleksibilitet i hvordan vi utvikler oss i disse lokalene, forteller Svein Roar. Han skal fortsett lede Drivhuset videre som konsept og merkevare, og har i tillegg fått med seg Alexander Støvik Kjølstad og Vegard Forbord i Smart Norway til å bidra. – Nå blir det spennende å utvikle Drivhuset til å bli en viktig del av noe større på Innovasjonscampusen, stråler Svein Roar.

Erfaringene fra Drivhuset viktig i Innovasjonscampus Steinkjer

Svein Roar etablerte Lindseth Reklame i 1982, og konseptet Drivhuset Steinkjer på starten av 2000-tallet. Drivhuset Steinkjer er en kreativ klynge som jobber på tvers av selskaper for å tilby kundene best mulig løsninger. – I tillegg til det faglige miljøet er det sosiale aspektet viktig på Drivhuset. Vi har derfor brukt tid på å arrangere både internarrangement, konferanser og andre kundearrangement i fellesskap, sier Arnt Egil Stjernen. Han er daglig leder i Lindseth Reklame og har vært leder av kulturkomiteen KLAPP på Drivhuset i mange år. – Mange av erfaringene fra Drivhuset Steinkjer skal nå videreføres i Innovasjonscampusen, forteller Arnt Egil.