Ny aktør på Drivhuset: Leiv Eiriksson rådgiving og analyse

Vi er glade for å kunne presentere Leiv Eiriksson rådgiving og analyse (LERA) som ny aktør på Drivhuset. Avdelingsleder Bjørn Bratt i Leiv Eiriksson Nyskaping (LEN), har fått med seg Joar Nyborg som daglig leder for LERA som skal videreføre LEN sine 20-årige rådgivingstjenester. Nå satser de offensivt på et utvidet tjenestetilbud. 

– Vår ambisjon er å utvikle Leiv Eiriksson rådgiving og analyse AS til en ledende tilbyder av beslutningsstøtte, ledelse og innovasjonsbistand i Trøndelag, sier Joar Nyborg. Vi har betydelig erfaring og kompetanse på disse områdene, og skal bidra med både rådgiving og analyser til offentlig og privat næringsliv i regionen. Vi har allerede en rekke oppdrag, og ser fram til å videreutvikle selskapet sammen med gode kunder og ansatte.

Innovasjon, ledelse og beslutningsstøtte

Innovasjon, ledelse og beslutningsstøtte er arbeidsområdene. – Innovasjon er den mest direkte videreføringen av dagens virksomhet, sier Bjørn Bratt. I tillegg til å hjelpe oppstartsbedrifter, vil vi bistå i utviklingsprosesser og knoppskyting av etablerte bedrifter med finansieringsbistand, prosessledelse, verktøy- og metodekunnskap.

Tjenester på ledelsesområdet omfatter alt fra styrekurs til prosessbistand og operativ prosjektledelse. – Utredninger, undersøkelser og evalueringer er eksempler på det å støtte beslutninger, sier Joar Nyborg. Kravet til kunnskapsbaserte beslutninger vil øke framover, og vi tar sikte på å tilby skreddersydde kunnskapsgrunnlag.

For tiden jobber LERA blant annet med å utvikle et helt nytt produkt; Cash Flow Monitor, som skal bedre økonomistyringen og pengeflyten i mellomstore bedrifter.  Selskapet driver også gründerveiledning for Trondheim kommune, og har blant annet den digitale portalen Min veileder  til etablererveiledning.

Seniorkompetanse

Det nye selskapet er i gang fra nyåret 2018. Selskapet har knyttet til seg medarbeidere og samarbeidspartnere, både folk fra Leiv Eiriksson systemet og andre samarbeidspartnere.

Joar Nyborg er utdannet siviløkonom med spesialisering i innovasjon. Han kommer fra stilling som dekan ved Nord universitet, og har tidligere vært leder for Hundset Mølle og Trøndelag Forskning og Utvikling.

Bjørn Bratt er utdannet siviløkonom og revisor og har de siste årene arbeidet som rådgiver i Leiv Eiriksson Nyskaping AS. Han har tidligere blant annet vært leder for Kunnskapsparken Nord-Trøndelag.

– Jeg  er svært fornøyd med at Leiv Eiriksson Rådgiving og Analyse valgte å være med på laget vårt, uttaler Svein Roar Lindseth.  – Med deres mangeårige kompetanse innen feltene Innovasjon, ledelse og beslutningsstøtte, vil selskapet både forsterke og komplettere rådgivningstilbudene som  allerede befinner seg i Drivhuset. Vi ønsker teamet deres velkommen !

Du kan lese mer om LERA på nettsiden deres.