Lindseth Reklame

lindseth

Lindseth reklame AS ble etablert i 1982 av reklamemannen og tegneren Svein Roar Lindseth. I tretti år har byrået vært en sentral kommunikasjonspartner i Midt-Norge. I løpet av disse årene har vi vokst med alle faser av bransjens utviklingstrinn; fra klipp og lim, med håndverksmessige metoder, til dagens digitale og nettbaserte medieverden. Vår visjon handler om å skape applaus for deg som kunde, og vi vet at lykkes du, så lykkes vi.

Lindseth Reklame er i dag et et fullservice reklamebyrå og alle i Lindseth Reklame besitter spesialkompetanse på ett eller flere fagfelt. I hovedsak deles disse inn i fire hovedområder; kommunikasjonsrådgivning, grafisk design, web, skilt og dekor.

De fleste av våre kunder har behov for tjenester som involverer flere fag. På grunn av det har vi ingen fysiske skillelinjer i byrået. Vi samarbeider «på kryss og tvers». Den grunnleggende strategien og ideen skal uansett gjenspeiles i det endelige resultatet, uavhengig av medievalg.

Nettside: lindseth.no