Drivhuset rigger for videre vekst på InnoCamp

Medarbeidere fra Drivhuset foran InnoCamp

I august blir det tidenes flyttesjau for Drivhuset når over 60 ansatte skal pakke sakene og flytte inn på InnoCamp.

På InnoCamp skal Drivhusets femten bedrifter samlokaliseres med Nord universitet og en rekke andre aktører innen landbruk, utvikling og forskning.

Målet er at samlokaliseringen skal bidra til økt samhandling på tvers av kompetanse, forskning og næringsliv på Steinkjer, og at dette igjen vil føre til et tettere samarbeid mellom aktørene.

Drivhuset har gjennom femten år fungert som Steinkjers kreative kjøpesenter bestående av ulike – men beslektede virksomheter innen visuell kommunikasjon, IT og media, samt rådgivning og bemanning.

– Siden etableringen i 2004 har Drivhuset vokst fra seks til femten virksomheter. Her har vi dyrket fram et godt samarbeidsklima på tvers av våre ulike fagfelt, og nå gleder vi oss til å bli del av et enda større utviklingsmiljø på InnoCamp, sier drivhusgründer og seniorkonsulent i Lindseth Reklame, Svein Roar Lindseth.

Tar grep for å styrke seg i markedet

Mange av drivhusbedriftene har intensivert satsingen på videre vekst allerede i forkant av flyttingen. Lindseth Reklame har kjøpt opp Trio Media for å stå bedre rustet i et større geografisk marked. Samtidig kaprer de stadig flere nasjonale kunder, deriblant Byggmakker som de nylig fikk i porteføljen etter en lengre anbudsrunde.

DesignTrykk ble i januar en del av Fagtrykk, som dermed har avdelinger både i Trondheim, Steinkjer og Namsos. Med sterk forankring både i den nordlige og sørlige delen av fylket, har Fagtrykk med dette samlet solid, faglig kompetanse og etablert et mer fleksibelt produksjonsmiljø som vil komme kundene i hele Trøndelag til gode.

Bjørn Hatling på trykkeriet til Lindseth Reklame
I de felles produksjonslokalene til Lindseth reklame og Fagtrykk er det som regel full fres. Det er mye tungt og kostbart utstyr som skal med når virksomhetene relokaliseres i august.

Trenger flere smarte hoder

Smart Media har gått fra webbyrå til digitalbyrå etter å ha styrket kompetansen og utvidet tjenestetilbudet.

– Flere av våre kunder har lenge vært tydelige på at de ønsker at vi skal bistå dem med mer enn selve rammeverket på en nettside. Vi har derfor satt sammen et digitalbyrå som kan tilby strategisk rådgivning, innholdsproduksjon og nye arbeidsmetoder, sier daglig leder Alexander Støvik Kjølstad.

Daglig leder Alexander Støvik Kjølstad og seniorrådgiver Thomas Aune
Daglig leder Alexander Støvik Kjølstad og seniorrådgiver Thomas Aune er overbevist om at økt samhandling mellom aktørene på InnoCamp vil bidra til verdiskaping og innovasjon.

I likhet med flere andre bedrifter på Drivhuset har selskapet fokus på rekruttering, og ønsker nå å knytte til seg flere smarte hoder.

– Samtidig som vi nå skal ansette tre nye medarbeidere så ser vi et stort potensiale i et mulig samarbeid med studenter og faglærere på Nord universitet. Jeg er overbevist om at en slik samhandling kan skape store verdier både for oss og andre aktører, for ikke å snakke om studentene som får anledning til å komme i gang tidlig med å bygge et profesjonelt nettverk, sier Kjølstad.

Digitalbyråets søsterbedrift Camerat håper at de med flyttingen vil komme enda tettere på både kunder og samarbeidspartnere.

– Mye nytt kan oppstå når man støter på hverandre oftere. Det har vi gode erfaringer med på Drivhuset. Her er vi i tillegg en sammenspleiset gjeng sosialt. Og jeg håper på å bevare dette samholdet og videreføre det til de andre aktørene på InnoCamp, utdyper daglig leder i Camerat, Espen Nilsen Holtan.

Medarbeidere i produksjonsselskapet Camerat
Produksjonsselskapet Camerat håper på å rekruttere talenter gjennom et enda tettere samarbeid med Film- og TV-studiet på Nord.

Kundens opplevelse i fokus

Markedskonsulent i Lindseth Reklame, Per Sigurd Lindseth, forteller at bedriftene på Drivhuset deler et felles sett med verdier:

– Vi etterstreber å være både søkende, fristende og troverdige i møte med våre kunder, og det er viktig for oss at terskelen for å komme hit skal være lav. Vi ønsker å være tydelige på at kunder som tar kontakt med en av oss alltid vil bli henvist til den av oss som er best egnet til å møte kundens behov.

Han presiserer at for større kunder med mer komplekse behov blir resultatet gjerne et samarbeid mellom flere av drivhusaktørene.

– Det viktigste for oss er at våre kunder føler seg godt ivaretatt. Det skal være givende å komme på besøk til oss, og jeg håper selvfølgelig at lokaliseringen på InnoCamp vil gjøre oss enda mer fristende, sier han begeistret.

Under samme tak

Distriktssenteret har gjennom flere år vært fast kunde hos flere av bedriftene på Drivhuset, og kommunikasjonssjef Dan-Erik Aggvin har mange gode erfaringer fra samarbeidet med de ulike aktørene.

– Vi blir alltid så godt mottatt når vi kommer innom. Det er lett å snakke med folkene som jobber der og få den hjelpen man trenger. Vi har fått et veldig godt forhold til dem som drivhus.

Han forteller at en av årsakene til at Lindseth Reklame i sin tid vant et anbud som grafisk leverandør for Distriktssenteret, nettopp var muligheten for at de enkelt kunne koble på bredere kompetanse ved behov. I dag har de en rammeavtale for trykk- og grafiske tjenester med Lindseth Reklame og Fagtrykk. Smart Media har utviklet nettsiden, og Camerat har ved flere anledninger levert ulike filmatiske oppdrag. I august havner de alle under samme tak når også Distriktssenteret flytter til InnoCamp.

– For oss er det veldig nyttig å ha Drivhuset tett på. Vi snakker godt sammen, og det sparer oss for mye tid at vi slipper å sy sammen pakkene selv når vi har flere kreative krefter tilgjengelig. Lindseth Reklame har også vært flinke til å kjøre verksteder og interne prosesser for hvordan vi selv jobber. Ofte har vi endt opp med noe annet enn det som var bestillingen, men det har vært både nyttig og nødvendig. Ved å knekke og kna på utfordringer sammen klarer vi å lage gode formidlingsprodukter. Som naboer på InnoCamp blir det enda enklere å møtes og utveksle ideer for å spille hverandre gode. Det gleder vi oss veldig til!